Velkommen til nytt skoleår på Bryne vgs

Velkommen til nytt skoleår på Bryne vgs

17. august starter vi på et nytt skoleår ved Bryne vgs. 290 ansatte er klare til å ta imot 1650 elever.

Fylkets største skole - i nye bygg

Bryne vgs er den største videregående skolen i Rogaland, og en av de største i Norge. Skolen ble startet opp i 2014 som en sammenslåing av Time vgs og Bryne vgs. I 2015 flyttet vi inn i 2 nye bygg (Bygg A og B) like sør for Høghuset/Forum Jæren. Nå i august skal vi så ta i bruk enda et nytt bygg (Bygg C). Oversikt over skolens bygg.

Første skoledag

17. august er det oppstart for alle elever. Her finner du oversikt over når og hvor du skal møte.

Hvordan kommer du deg til skolen?

Skolen ligger sentralt plassert på Bryne og hit kan du komme på beina eller sykkel, med buss, tog moped eller bil. Her finner du mer info.

Skoleruta

Mellom 17. august 2017 og 22. juni 2018 skal vi ha 190 skoledager. Når disse dagene er - finner du her.

Utlån av lærebøker

Alle elevar på vidaregåande skule har rett til å låne lærebøker. På Bryne vgs. er det biblioteket som har ansvar for lærebokutlånet. Her finn du viktig info om ordninga.

For å få låne skulebøker, må du ta med deg og levere Avtale om utlån av gratis lærebøker. Viss du er under 18 år må denne avtalen vere underskriven av dine føresette. 

Bærbar PC

Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune(RFK) skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. Elever som skal begynne i Vg1 kan få kjøpt subsidiert bærbar PC gjennom fylket sin innkjøpsordning. PC eller Mac? Her finner du skolens anbefaling

Lånekassen

Elever som har skoleplass kan søke om støtte nå fra Lånekassen. Elever som ikke kom inn på førsteinntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til de er sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke på nytt dersom de ombestemmer seg. Hvis en elev sender inn flere søknader, kan saksbehandlingstiden bli lengre.   

Kantine

Bryne vgs har en stor kantine i 1. ets. i Bygg A, og litt mindre kantineutsalg i 2. ets. i Bygg B og C. Hver skoledag serveres det gratis havregrøt i kantinen i Bygg A mellom kl. 07:30 - 08:00. I kantinen kan du kun betale med bankkort eller mobil (mCash fram til nå, men i løpet av kort tid tar vi heller i bruk Vipps)

Kontaktlærer tar kontakt

I løpet av den første skoleuka vil elevens kontaktlærer ringe til elevens foresatte og bl.a. invitere til foreldremøte (gjelder de elevene som er under 18 år).

Foresatte - Pårørende kontaktinformasjon

Skolen har behov for kontaktinformasjon til foresatte (for de under 18 år) og til pårørende (for de over 18 år). Vi ber derfor om at eleven/foresatte/pårørende fyller ut dette skjemaet. Dette gjelder både for elever som er nye på Bryne vgs og elever som har gått på Bryne vgs tidligere skoleår.

20170712_124221
Del denne artikkelen på: