Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. er samansett av rektor og avdelingsleiarar. Rektor har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen og personalansvar for avdelingsleiarane. Avdelingsleiarane har personalansvaret for dei andre tilsette ved skulen, fagansvar og elevansvar.  

Ingunn Folgerø (2)
Ingunn Folgerø - Rektor
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 20 - mobil: 95 24 08 84   
 • Personalansvar: Leiargruppa
 
klaus (2)
 Klaus Beschel - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 23 - mobil: 90 20 87 27
 • Fagansvar og personalansvar: Idrettsfag og kroppsøving. 
 • Elevansvar: Idrettsfag
 • Anna: Koordinator for praksislærarar og ansvar for vaksenopplæring
 
randi bustnes3
Randi Rønneberg Bustnes - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Mobil: 93262504
 • Fagansvar og personalansvar: Framandspråk og lærarar for innføringsklassane
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg2 og innføringsklassar i norsk
 • Anna: Kontaktperson for Nettskolen
 
Randi (4)
  Randi Hadland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 24 - mobil: 92 08 70 34
 • Fag og personalansvar: Engelsk, samfunnsfag og historie
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg1 og påbygg vg3 og vg4.
 • Anna: Timeplanredaktør. Redigerer heimeside, Facebooksida til skulen, ansattperm og teams.    
 
Ole Martin Hillesund
 Ole Martin Hillesund - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 25 - mobil: 92 48 40 71
 • Fag og personalansvar: Norsk, medier og kommunikasjon
 • Elevansvar: Medier og kommunikasjon. 
 • Anna: Ansvar for programfagsval for studiespesialiserande og påbygg vg3. 
 
Sigbjørn Lande
  Sigbjørn Lande - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 3132 - mobil: 90 05 99 53
 • Elevansvar: Bygg- og anleggsteknikk
 • Fag og personalansvar: Bygg- og anleggsteknikk. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - BA. Drift
 • Anna: HMS
 
 
  
 
Elisabeth Helgøy Nygård (4)
  Elisabeth Helgøy Nygård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 33   Mobil: 90 82 50 64
 • Fag-, personal og elevansvar: Helse- og oppvekstfag
 • Anna: Ressursperson makkerskap 
 
Øyvind Opdal
  Øyvind Opdal - Avdelingsleiar. 
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 27
 • Mobil: 90 96 29 32
 • Fagansvar: Service og samferdsel og økonomiske fag. 
 • Personal og elevansvar: Service og samferdsel og økonomiske fag. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - SS. Administrasjon.
 • Anna: Elevadministrasjon. Økonomi. Stedfortredende rektor. 
 
Annie Prestegård
  Annie Prestegård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 28 - mobil: 40 47 09 20
 • Elevansvar: Restaurant- og matfag. 
 • Fag og personalansvar: Elevtenester. Restaurant- og matfag. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - RM.
 • Anna: Elevrådet. Den kulturelle skolesekken. Litla Stortinget. 
 
Petter Reed
  
Petter Reed - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 10 - mobil: 47 23 69 79
 • Fagansvar: Vaksenopplæring
 
243259
Therese Rosseland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 34 - mobil: 91 32 07 84
 • Fag, personal og elevansvar: Kvardagslivstrening. Reinhald.
 
Gunnar Solheim
  Gunnar Solheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 30 - mobil: 98 41 58 47
 • Fag og personalansvar: Realfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg3
 • Anna: Timeplanredaktør. Ansvar for vurderingsplan.
 
Sigve Aasland
  Sigve Aasland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 31 - mobil: 47 63 58 01
 • Elevansvar: Teknikk og industriell produksjon. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - TIP.
 • Fag og personalansvar: IKT. Teknikk og industriell produksjon.
 
per olav (2)
Per Olav Haarr - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 79 91 75 - mobil: 90 87 08 90
 • Fag, personal og elevansvar: Fengselsundervisninga i Åna fengsel.
 
Del denne artikkelen på: