Nærkontaktar skal berre teste seg ved symptom

Nærkontaktar skal berre teste seg dersom dei har symptom eller dersom dei bur i lag med nokon som er smitta.

Elevar treng ikkje teste seg dersom nokon i klassen har testa positivt, men dei må vera merksame på symptom dei neste 10 dagane.

Elevar som testar positivt skal vera i isolasjon i 4 dagar og feberfri i 24 timar før dei kan møte på skulen.

Til toppen