Vegarbeid rundt skulen

Denne hausten skal det gjerast ein del vegarbeid i området rundt skulen, og tilkomsten vil difor endre seg i løpet av perioden.

Arbeidet vil føregå i 4 fasar frå 17.08.2022-31.12.2022

Fase 1: 22.08.22 - 29.09.22 - Trallfavegen vert stengd frå rundkjøring i Jernbanegata mot Bryne stadion og rundkøyring ved Timehallen. Omskilta via Hetlandsgata. Lysregulering vert sett opp i Hetlandsgata.

Fase 2: 30.09.22 - 18.10.22 - Trallfavegen vert stengd ved rundkøyringa mot innkøyringa til Timehallen. Omskiltet via Hetlandsgata. Lysregulering vert sett opp i Hetlandsgata.

Fase 3: 19.10.22 - 15.12.22 - Trallfavegen vert stengd ved innkøyringa til Timehallen, rundt Bavaria og vidare i Trallfavegen. Førebels tilkomst til skule og idrettsanlegg vil kome. Omskilta via Hetlandsgata.

Fase 4: 21.11.22 - 20.12.22 - Trallfavegen vert stengd framføre innkjørsel i Kong Magnus gate. Omskilta via Hetlandsgata. Den eine innkjøringa vert halden open inn til Kong Magnus gate.

Til toppen