Søknad om å ta 2. framandspråk som privatist

Elevar med eit anna morsmål enn norsk kan erstatte framandspråket tysk, spansk eller fransk med sitt eige morsmål. 

 
Her finn du skjemaet du må fylle ut for å søke om dette. 

 

Rådgjevar hjelper deg med å fylle det ut.