Fritak frå fag og vurdering

Viss du vil søk om fritak i fag, gjer du dette i VIS.

Du kan søke om fritak frå
  • fag som er bestått tidlegare - kontakt Marianne Klakegg
  • opplæring i kroppsøving - kontakt Klaus Beschel
  • vurdering med karakter i kroppsøving - kontakt Klaus Beschel
  • vurdering i norsk sidemål - kontakt Randi Rønneberg Bustnes

 

Du kan søke om dette i VIS, under Elev og Mine søknader

Du må bruke PC når du søker. Mobilapp fungerer ikkje til dette.