Fritak frå fag og vurdering

Viss du vil søk om fritak i fag, gjer du dette i VIS.

Du kan søke om fritak frå
  • fag som er bestått tidlegare
  • opplæring i kroppsøving
  • vurdering med karakter i kroppsøving
  • vurdering i norsk sidemål

 

Du kan søke om dette i VIS, under Elev og Mine søknader

Du må bruke PC når du søker. Mobilapp fungerer ikkje til dette.

Til toppen