Fagbrev på jobb

Vaksne skal kunne ta fagbrev samtidig som dei er i arbeid gjennom ordninga Fagbrev på jobb. 

Dette er ein alternativ veg til fag- og svennebrev, og du skal opp til den same fag- eller svenneprøven som lærlingar og praksiskandidatar. 

Fagbrev på jobb

Til toppen