Korleis søkje?

Du må søkje videregåande opplæring for vaksne for å få retten din.
Søkje vaksenopplæring

Her finn du ein oversikt over ledige plassar på kurs som starter opp i januar 2020: Restplassar 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist for vaksne søkjarar til videregåande opplæring. Det er likevel lurt å søkje enten før 1. mars eller før 1. september. 

Før du kan starte med opplæring må du ha veiledning for å leggje ein plan for opplæringa din. 

  • Søker du før 1. mars, får du normalt tilbud om opplæring som startar i august. 
  • Søker du før 1.september, får du normalt tilbud om opplæring som startar i januar.
Til toppen