Kva vil du bli?

Er du vaksen og ønskjer å snakke med nokon om jobb eller utdanning?

Bestille time til karriereveiledning

Kva kan eg få hjelp til?

Karriereveiledning er eit tilbod til deg som ønskjer hjelp til

  • korleis du kan fullføre vidaregåande opplæring
  • å finne informasjon om ulike vegar til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse
  • å finne ein veg tilbake til arbeidslivet
  • å kartlegge dine interesser og moglegheiter i val av yrke/utdanning.

Tenesta er gratis.

 
Til toppen