Vurdering av realkompetanse

Du kan ta utdanning på kortare tid om du får godkjend tidlegare erfaring. Realkompetanse er kunnskap du har skaffa deg gjennom utdanning, lønna arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktivitetar.

Kva er realkompetansevurdering?

Realkompetansevurdering handlar om å få godkjent kunnskap du allereie har. Du kan velje å bli realkompetansevurdert i eit eller fleire fag. Valet må gjerast før opplæringa startar. 

Hugs at du må søkje om å bli realkompetansevurdert. 

Vurdering av realkompetanse  

Til toppen