Undervisningstimar i fag

På vaksenopplæringa er det færre undervisningstimar i det enkelte faget i forhold til ordinær vidaregåande opplæring. 

Timar i fag

Nedafor finn du ein oversikt over kor mange timar dei ulike faga har. Talet på undervisningstimer er oppgitt i 45 minutt.

Studiebelastning betyr kor stor del det ordinære timetalet i vidaregåande utgjer av 100% studie for ordinære elevar.

Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse
Fag Tal på timar i ordinært løp Studiebelastning Tal på timar for vaksenopplæring
Matematikk 1P 187 16,67% 120
Matematikk 2P 112 9,98% 80
Norsk 524 46,70% 190
Engelsk 186 16,58% 125
Historie 225 20,05% 80
Samfunnsfag 112 9,98% 80
Naturfag 187 16,67% 100
Fellesfag - yrkesfag
Fellesfag - yrkesfag
Fag Timetal ordinært løp Studiebelastning Timetal vaksenopplæring
Matematikk 1PY 112 8,56% 78
Norsk 75 11,46% 88
Engelsk 112 14,29% 125
Samfunnsfag 113 8,63% 48
Naturfag 75 5,73% 52

Utvida timertal 

I norsk, engelsk og matematikk er det tilbod om noko utvida timetal i grupper der kandidatar har behov for dette.

Til toppen