Karakterutskrift

Treng du karakterutskrift?

Ta kontakt med informasjonen i 2.etasje i A-bygget. Dei har ope kvar dag i frå kl.07.30-15.15.