Bryne vgs

Klassemiljøtur

Alle elevar på VG1 reiser på overnattingstur i løpet av hausten.

Informasjon om klassemiljøturar

Informasjon om elevparkering 

På skuleområdet til Bryne vgs er det berre mogleg å parkere 2-hjulingar, det vil seie sykkel og moped/motorsykkel. Desse kan stå på plassar som er merka med skilt. Parkering utføre dette oppmerka området fører til køyretøyet vert taua bort.

Informasjon om elevparkering

 

Aktuelt

  • Foreldremøte
    Måndag 27. november kl 17.00-18.00 er det foreldremøte for dei som har elevar på Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram på Bryne vgs.
  • Elevundersøkinga hausten 2023
    Elevundersøkinga er ei årleg undersøking, der du som elev får seie di meining om læring og trivsel i skulen. Svara dine vert brukte av skulen og fylkeskommunen for å gjere skulen betre.
  • Har du møtt Anne Jorunn?
    Anne Jorunn Olsen er utegåande miljøarbeidar og har difor heile skulen og skuleområde som arbeidsplass.
Til toppen