Bryne vgs

Vegarbeid i området rundt skulen

Denne hausten skal det gjerast ein del vegarbeid i området rundt skulen, og tilkomsten vil difor endre seg i løpet av perioden.

Sjå informasjon om dei ulike fasane i arbeidet her: Vegarbeid rundt skulen

PC-ordninga

Siste sjanse til å kjøpe maskin på PC-ordninga for elevar på vg1 er 30. november.

Meir informasjon om PC-ordninga

 

VIS - skuleadministrativt system

Visma InSchool (VIS) er det skuleadministrative systemet ved alle vidaregåande skular i Rogaland. VIS er tilgjengeleg for elevar og føresette ved skulestart. 

Visma InSchool

Aktuelt

  • Foreldremøte
    Tysdag 29. november kl 17.00 er det foreldremøte for dei som har elevar på Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram på Bryne vgs.
  • Leksehjelp Elevundersøkinga hausten 2022
    Elevundersøkinga er ei årleg undersøking, der du som elev får seie di meining om læring og trivsel i skulen. Svara dine vert brukte av skulen og fylkeskommunen for å gjere skulen betre.
  • Klassemiljøturar for alle klassane på vg1
    Denne hausten har alle klassane på vg1 vore på klassemiljøturar, for å bli betre kjende, og for å leggje grunnlag for gode klassemiljø.
Til toppen