Videregående skole

Helsesjukepleiarane

Treng du råd eller rettleiing når det gjeld fysisk, psykisk eller seksuell helse? Då kan du snakke med ein av helsesjukepleiarane på skulen.

Helsesjukepleiarane

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

 

Aktuelt

  • Frist for PC-ordninga er 30. november
    Etter 30. november kan du som går i Vg1 ikkje lenger benytte PC-ordninga. Du kan ikkje kjøpe på ordninga neste år.
  • Foreldremøte om fagval
    Torsdag 26. november kl 18:00 er det foreldremøte for dei som har elevar på Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram på Bryne vgs. Temaet for møtet er fagvalet elevane skal gjere for neste skuleår.
  • Dette betyr gult nivå for skulane
    Dei vidaregåande skulane i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som seier kva for smitteverntiltak dei skal følge. Det betyr skjerpa krav til hygiene og avstand.
Til toppen