Bryne vgs

Skulen vil vise til viktige punkt i ordensreglementet i samband med russetida.

Russetid og ordensreglement

Manglar du karakter i eit fag?

Elevar og lærlingar som har stroke, eller manglar karakterer i eit fag kan få ein ny sjanse i sommar.

Sommarskulen er eit gratis kurs som varer i to veker. Du får undervisning av lærarar og assistentar for å stå på eksamen, med gratis frokost og lunsj for å hjelpe deg på vegen. Elevar, tidlegare elevar og lærlingar kan søke.

Søknadsfristen er 7. juni.

Informasjon om sommarskulen

Informasjon om elevparkering 

På skuleområdet til Bryne vgs er det berre mogleg å parkere 2-hjulingar, det vil seie sykkel og moped/motorsykkel. Desse kan stå på plassar som er merka med skilt. Parkering utføre dette oppmerka området fører til køyretøyet vert taua bort.

Informasjon om elevparkering

Aktuelt

Til toppen