Videregående skole

Velkommen til friminuttsaktivitetar!

 

I veke 36 starter vi med friminuttsaktivitetar i matfriminutta.

 

 

Helsesjukepleiarane

 

Treng du råd eller rettleiing når det gjeld fysisk, psykisk eller seksuell helse? Då kan du snakke med ein av helsesjukepleiarane på skulen.

Helsesjukepleiarane

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

 

 

Gå til temaside om koronaviruset

 

Aktuelt

Til toppen