Tysdag 7. juni blir det avslutningsseremoni for elevar på vg3 og påbygg ved Bryne vidaregåande skule i Storstova på Bryne.

 

Me på friluftsliv 1 og friluftsliv 2 reiste til hardangervidda og kryssa den på 4 dager på ski. Dette er den største turen i året for klassen, og me har gledd og grudd oss lenge.

Det blir arrangert intensivkurs i matematikk 1P/PY for elevar som har 1 eller IV i faget.

 

Sommarskulen er eit gratis tilbod til deg som har stryk eller ikkje vurdering (IV) til eksamen eller standpunkt. 

Undervisninga starter torsdag 16. juni, og slutter med eksamen onsdag 29. juni. Tilbodet gjeld elevar, tidlegare elevar og lærlingar.

 

I løpet av veke 12, 13 og 14 blir alle elevar ved Bryne vgs. inviterte til å delta på Utdanningsdirektoratet si brukarundersøking.

Bryne vgs har dessverre ikkje gjesteparkering. Skulen har god sykkelparkering, men begrensa plass til mopedbil, moped og ATV for elevar. Me har ikkje traktor- eller bilparkering for elevar.  

Tilsette betaler for å stå parkert på skulen sitt område.

 

I samband med russetida gjeld dei same reglane for skulemiljø som elles i året. 

På Bryne vgs skal alle elevar ha eit trygt og godt skulemiljø ifølge § 9a i Opplæringsloven. Det betyr nulltoleranse for krenking og mobbing.

 

Helsesjukepleiarane planlegg å tilby vaksinering mot hjernehinnebetennelse til elevar på vg2 før påske.

 

-Elevrådet er opptekne av det sosiale, og me vil at alle skal føle seg sett i skulekvardagen, seier elevrådsleiar Aud Solheim. -Sidan skulen er så stor, ønskjer me å setje inne store og små tiltak for å forbetre klassemiljøa. Eit av tiltaka er friminuttsaktivitetar, som bordtennisturnering og sjakkturnering. 

Meteren er vekke, og det er ikkje lenger nødvendig å testa seg utan at du har symptom. For elevar er det ikkje anbefalt å testa seg i det heile, men berre vera heime om du er sjuk, og fram til du har vore feberfri i 24 timar.

 

Til toppen