Etter 30. november kan du som går i Vg1 ikkje lenger benytte PC-ordninga. Du kan ikkje kjøpe på ordninga neste år.

   

 

Torsdag 26. november kl 18:00 er det foreldremøte for dei som har elevar på Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram på Bryne vgs. Temaet for møtet er fagvalet elevane skal gjere for neste skuleår.

 

Dei vidaregåande skulane i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som seier kva for smitteverntiltak dei skal følge. Det betyr skjerpa krav til hygiene og avstand.

 

 

Søk innan 15. november dersom du vil ha stipend frå Lånekassen for haustsemesteret 2020.  


 

12/11

Elevskapa skal stengast ,og alle skapa må difor vera tømde innan kl. 12 fredag 13.november.

Skulen fekk i dag tidleg melding om at ein elev er smitta med Covid 19. Vedkomande har vore i nærkontakt med 5 andre, og desse vert sette i karantene. Nærkontaktar blir kontakta av smittesporar i Hå kommune.

 

Russetida er allereie i gang, og ungdommane skal ta ei rekke val som kan vere både utfordrande og vanskelege.

I løpet av veke 43, 44 og 45 blir alle elevar på Bryne vgs. inviterte til å delta på Utdanningsdirektoratet si brukerundersøking.

 

Skulen har begynt å bruke det skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.

 

Måndag 28.september er det gjennomført møte med fylkesmannen i Rogaland, rektorane i Rogaland fylkeskommune, og drøftingsmøte med dei fylkeshovudtillitsvalde. Konklusjonen og avgjerda til fylkesrådmannen etter desse dialogane, er at det blir vanleg undervisning ved skulane, med nokre tilpassingar. Dette gjeld så lenge streiken varer.

Til toppen