Vi treng fleire dyktige kollegaer på laget til neste skuleår og har både faste stillingar og vikariat innan mange fagområde. 

Når du skal skaffe deg læreplass er det fleire ting du må tenke på. 

 

Time kommune søker 8 føresette til fokusintervju knyt til det å vere førebudd på foreldrerolla i tenåra.

13. mars 2023 starter eit nytt utdanningstilbod på Bryne vidaregåande skule. Vi følger deg opp i fire år, gjennom skulefag og læretid, heilt til fagprøven. Utdanninga er tilrettelagd for deg som ikkje har norsk som morsmål.

Dei to første åra vil du få opplæring på skule og i bedrift. Frå det tredje året vil du vere lærling og mest i bedrift, men ein lærar frå skulen vil følge deg opp då også, og du vil få litt opplæring fra skulen.

 

Det er ikkje lenger mogleg å bruke PIN-kodebrev ved innlogging til vigo.no

Me inviterer alle føresette til elevar på yrkesfag, studiespesialiserande og idrett vg2 til foreldremøte i Storstova 10. januar kl 18.00

YAM, Youth Aware of Mental Health, er eit helsefremmande og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge.

Onsdag 18. januar Kl. 17.00 – 19.00, oppmøte i elevkantina A-bygg

Konferansier: Tone Lise Mjåtveit Ohma

17.00 Musikalsk innslag ved Ingeborg Undheim Gundersen

17.05 Opning av rektor Ingunn Folgerø

17.10 Frode Hagerup frå “Opplev Jæren”

Kvar onsdag er det tilbod om leksehjelp i matematikk, naturfag og andre realfag frå kl.13.30.  

Tysdag 29.  november kl 17.00 er det foreldremøte for dei som har elevar på Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram på Bryne vgs.

Til toppen