Går du i 10. klasse, og lurer på kva for ein vidaregåande skule du skal søke på? På Bryne vidaregåande skule har me både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. No blir det Åpent hus, og me vil gjerne vise deg kva me kan by på.

 

    

På pressekonferansen torsdag kveld opna Regjeringa for grønt nivå i vidaregåande skule. Samstundes kan kommunane gjere eigne vurderingar utifrå den lokale smittesituasjonen. Kommuneoverlegen i Time seier torsdag kveld at det vert grønt nivå på Bryne vgs frå måndag 17. januar.

 

  

Rogaland fylkeskommune inviterer foreldre til digitalt informasjonsmøte om russetida 2022. Møtet blir tysdag 18. januar klokka 18-19.30. Det vil bli strømmet via nett og leda av fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen.

 

 

 Kommuneoverlegen anbefaler at alle elevar og tilsette testar seg med hurtigtest på morgonen fyrste dag dei møter på skulen etter nyttår. 

Tirsdag 14. desember var det informasjonsmøte for nye deltakarar på Vaksenopplæringa. 

Bryne vgs er på raudt nivå frå onsdag 15.desember 2021. Me går inn i siste del av 1.termin og prioriterer vurderingssituasjonar på skulen.

Kjære alle.

Frå onsdag er alle vidaregåande skular på raudt nivå.

Tysdag 14.desember legg me ut informasjon om korleis dei neste 4 vekene vert i høve til at skulen er på raudt nivå.

Mbh rektor

Regjeringa har bestemt at trafikklysmodellen vert innført igjen frå og med 9. desember 2021. Dette inneber at alle barnehagar og skular må drive på grønt nivå i trafikklysmodellen.

 

Viss du har nyoppståtte luftveissymptom, som feber, hoste, sår hals eller nedsett allmenntilstand, bør du halde deg heime. Ungdom og vaksne bør ha ein negativ covid-19 test før dei vender tilbake til skule eller arbeid.

  

Måndag 6. desember kl 17.00 er det foreldremøte for dei som har elevar på Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram på Bryne vgs.

Til toppen