Elevane på vg2 studiespesialiserande, idrett og medium og kommunikasjon får i løpet av året fire føredrag om psykisk helse i lunsjpausen. Tittelen på denne "førelesingsrekka" er God nok lunsj.

Det nye coronaviruset har ikkje kome til Noreg, men me er i høgsesongen for influensa. Det er difor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkinga, slik at helsetenesta kan ha betre kapasitet til å handtere dei som i framtida eventuelt blir smitta med coronavirus.

 

Det er du som må velge, men me hjelper deg på vegen. No er tida inne for å søke skuleplass. Husk søknadsfristen 2. mars.

Oppdatert informasjon om truslar om skoleskyting

Eg viser til informasjon på heimesider og sms-varsling til elevar og lærarar om å møte på skulen. Politiet har vurdert situasjonen til oppringingar på Bryne vgs og ei rekke andre skular i distriktet i dag og i går, samt fleire skular rundt om i landet dei siste vekene.

 

Rådgiver vil være tilgjengelig for dere som trenger hjelp til å søke læreplass og studieplass ved universitet og/eller høgskole. Vi har satt av 2 dager.

 

 

 

Treng du å forbetre karakteren din i matematikk for å oppfylle kravet for å kome inn på lærarutdanninga?

  

Måndag 20. januar var det Ope hus på skulen.

     

 

 

Kvar dag i desember legg me ut ein film som viser glimt av kva som skjer på skulen.

 

Nytt design og ny navigasjon for nettsidene våre! Bryne vidaregåande skule er først ute med å lansere nye nettsider av dei vidaregåande skulane i fylket.

 

  

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordførar og fylkesvaraordførar inviterer foreldre og føresette til møte om russetida. Onsdag 4. desember kl. 19.00-20.30 på Gand videregående skole

 

Til toppen