I løpet av to dagar har ungdomspolitikarar møtt kvarandre til debatt i Storstova. Elevar får Bryne vgs. har fått bruke debatten og valtorget i etterkant til å orientere seg i politiske emne.

 

Kunnskap om smitte blant barn og unge

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge.

 

I veke 36 blir det foreldremøte for elevar som går på vg1 og vg2 på Bryne vgs.

Fredag 3. september kjem fleire av listetoppane frå dei ulike partia i Rogaland til Bryne for å debattere norsk språk. Debatten tek utgangspunkt i språk, kultur og identitet.

 

Smittevernkontoret har sett av tid til å vaksinere alle elevar under 18 år dei to neste torsdagane.

 

Hei, nye og gamle elevar på Bryne vgs!

 

  

Eg heiter Tuva, og er elevrådsleiar på Bryne vgs. Hausten 2020 vart eg valt til nestleiar, og ved årsskiftet fekk eg gleda av å bli elevrådsleiar.

Visma InSchool (VIS) er det skuleadministrative systemet ved alle vidaregåande skular i Rogaland. VIS blir tilgjengeleg for elevar og føresette ved skulestart. 

Ungdommer som spiller fotball i en innendørshall

 

Elevar som skal gå på studiespesialiserande utdanningsprogram eller bygg- og anleggsteknikk kan velge toppidrett fotball eller toppidrett handball som programfag i vg1. 

Bryne vidaregåande skule

 

 

Varmt velkommen til Bryne vidaregåande skule! Me er svært takksame for at du har valt å ta utdanninga di hjå oss og me skal gjere vårt beste for at du skal trivast og læra mykje om både fag og livet elles.

 

I veke 27 og 28 har skulen ope mellom kl. 08.00 – 14.00.

 

Til toppen