Ungdommer som spiller fotball i en innendørshall

 

Elevar som skal gå på studiespesialiserande utdanningsprogram eller bygg- og anleggsteknikk kan velge toppidrett fotball eller toppidrett handball som programfag i vg1. 

Bryne vidaregåande skule

 

 

Varmt velkommen til Bryne vidaregåande skule! Me er svært takksame for at du har valt å ta utdanninga di hjå oss og me skal gjere vårt beste for at du skal trivast og læra mykje om både fag og livet elles.

 

I veke 27 og 28 har skulen ope mellom kl. 08.00 – 14.00.

 

Alle elevar må ha eigen datamaskin. Vi tilbyr støtte til kjøp av maskinar gjennom PC-ordninga.

Ein elev fekk onsdag 9. juni påvist smitte av covid-19. Eleven var nærkontakt til ein av dei tidlegare smitta, og sat allereie i karantene.

 

Det har vore litt forvirring blant elevar som havna i ventekarantene etter smitten i russemiljøet om dei kan kome på skulen når dei venter på resultat frå test nr 2.

Smittevernlege seier at elevar som tek test nr 2 ikkje treng vere i karantene til svar foreligg

Totalt er no sju elevar på Bryne vgs. smitta av covid-19 etter smitten i russemiljøet, som vart kjent sist veke.

  

Alle som har delteke i russefeiring må testa seg. 

 

Helsesjukepleiarane og rådgjevarane på skulen vil oppmuntre Brynerussen til å inkludere kvarandre i tida framover.

 

I helga har alle røyra på skulen blitt reinsa.

Det kan difor vere litt luft i røyra, og vatnet kan vere litt uklart dei neste dagane.

Dette er ikkje farleg. Du kan la vatnet renne litt i vasken før bruk.

Til toppen