Kvar dag i desember legg me ut ein film som viser glimt av kva som skjer på skulen.

Etter at fråværsgrensa vart oppheva, ser me at somme har så høgt fråvær at me ikkje kan setje karakter. Me minner om at de kan kome på skulen dersom de ved snufsing tek hurtigtest og den er negativ.

 

I dag, torsdag 18. november, har det vore rekrutteringsdag for Restaurant- og matfag på skulen.

Me inviterer til julemarknad på Bryne vgs. torsdag 25. november kl.15.00-17.00 i kantina.

Det vert auksjon kl. 16.00

Her kan du kjøpe kransar, keramikk, bakverk, brukskunst, julepynt, strikkevarer, blomekassar og uendeleg mykje meir.

Ta med deg vener og familie og kom. 

Beste helsing rektor

 

Regjeringa har bestemt at fråværsreglane ikkje skal gjelde resten av skuleåret. Det vil mellom anna seie at elevar med symptom ikkje treng å gå til fastlegen for å dokumentere fråværet. 

I løpet av veke 44, 45 og 46 blir alle elevar på Bryne vgs. inviterte til å delta på Utdanningsdirektoratet si brukerundersøking.

For å hindre at mange blir smitta er det viktig at alle kjenner til kva ein skal gjera ved symptom eller om ein er nærkontakt.

Kvar onsdag er det tilbod om leksehjelp i realfag frå kl.13.45.  

 

I løpet av to dagar har ungdomspolitikarar møtt kvarandre til debatt i Storstova. Elevar får Bryne vgs. har fått bruke debatten og valtorget i etterkant til å orientere seg i politiske emne.

 

Kunnskap om smitte blant barn og unge

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge.

Til toppen