I samband med russetida gjeld dei same reglane for skulemiljø som elles i året. 

På Bryne vgs skal alle elevar ha eit trygt og godt skulemiljø ifølge § 9a i Opplæringsloven. Det betyr nulltoleranse for krenking og mobbing.

 

Helsesjukepleiarane planlegg å tilby vaksinering mot hjernehinnebetennelse til elevar på vg2 før påske.

 

-Elevrådet er opptekne av det sosiale, og me vil at alle skal føle seg sett i skulekvardagen, seier elevrådsleiar Aud Solheim. -Sidan skulen er så stor, ønskjer me å setje inne store og små tiltak for å forbetre klassemiljøa. Eit av tiltaka er friminuttsaktivitetar, som bordtennisturnering og sjakkturnering. 

Meteren er vekke, og det er ikkje lenger nødvendig å testa seg utan at du har symptom. For elevar er det ikkje anbefalt å testa seg i det heile, men berre vera heime om du er sjuk, og fram til du har vore feberfri i 24 timar.

 

I 2022 blir Ungdata-undersøkinga gjennomført i Rogaland blant elevar i den vidaregåande skulen.

Nærkontaktar skal berre teste seg dersom dei har symptom eller dersom dei bur i lag med nokon som er smitta.

Elevar treng ikkje teste seg dersom nokon i klassen har testa positivt, men dei må vera merksame på symptom dei neste 10 dagane.

Frå 1. februar til 15. februar deltek alle elevar og tilsette i konkurransen NM i klima.

 

Frå onsdag 26. januar er smittekarantene på 10 døgn erstatta med dagleg testing for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære. Det betyr at du kan kome på skulen sjølv om nokon du bur med er smitta, så lenge du tester deg før du kjem i 11 dagar.

   

Går du i 10. klasse, og lurer på kva for ein vidaregåande skule du skal søke på? På Bryne vidaregåande skule har me både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. No blir det Åpent hus, og me vil gjerne vise deg kva me kan by på.

 

    

På pressekonferansen torsdag kveld opna Regjeringa for grønt nivå i vidaregåande skule. Samstundes kan kommunane gjere eigne vurderingar utifrå den lokale smittesituasjonen. Kommuneoverlegen i Time seier torsdag kveld at det vert grønt nivå på Bryne vgs frå måndag 17. januar.

 

Til toppen