No blir det servert havregrøt i kantina i A-bygget kvar dag. Grøten blir servert over disk, mellom klokka 07.30 og 08.15.

 

 

I veke 36 starter vi med friminuttsaktivitetar i matfriminutta.

Turid, som er miljøterapeut på skulen, vil vere med og organisere aktivitetane måndag, tysdag og torsdag.

Frå skuleåret 2020-2021 blir det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle vidaregåande skular i Rogaland. VIS blir tilgjengeleg for elevar og føresette ved skulestart. 

Smittevernreglane gjeld enno.
Kantina vil dei første vekene ikkje ha graut eller salatbar , men anna mat. Me oppfordrar til å ete ute og halde 1 meters regelen både inne og ute.

Kjære Bryne-elev!


Varmt velkomen til Bryne vidaregåande skule. Me er svært takksame for at du har valt å ta utdanninga di hjå oss og me skal gjere vårt beste for at du skal trivast og læra mykje om både fag og livet elles.

 

Informasjonen er open heile sommaren.

 


Det er ei stor glede å sende varme helsingar med dykk inn i sommaren og vidare i livet.

Det er for tida problem med sentralbordet på skulen.

Har du flytta i løpet av skuleåret, må du gje beskjed om dette til skulen.

   

Kjære elevar

Tysdag 2.juni opnar skulen for alle elevane.

Til toppen