Denne hausten skal det gjerast ein del vegarbeid i området rundt skulen, og tilkomsten vil difor endre seg i løpet av perioden.

 

Alle elevar i VG1 ved Bryne vidaregåande skule skal i år delta på eit todagars opplegg med overnatting.

  

Varmt velkommen til Bryne vidaregåande skule! Me er svært takksame for at du har valt å ta utdanninga di hjå oss og me skal gjere vårt beste for at du skal trivast og læra mykje om både fag og livet elles.

 

 

Sentralbordet på skulen har stengt frå veke 27-30, men informasjonen er open i veke 27 og 28.

 

 

 

Går du i 10. klasse? Skal du begynne på vidaregåande til hausten? Gjennom Flying Start kan du bli kjend med den nye skulen din, møte nokon av lærarane og nokon av dei nye klassekameratane dine. Tilbodet er gratis, og kvar dag serverer skulen lunsj. 

Tysdag 7. juni blir det avslutningsseremoni for elevar på vg3 og påbygg ved Bryne vidaregåande skule i Storstova på Bryne.

 

Me på friluftsliv 1 og friluftsliv 2 reiste til hardangervidda og kryssa den på 4 dager på ski. Dette er den største turen i året for klassen, og me har gledd og grudd oss lenge.

Elevar i klasserom

Det blir arrangert intensivkurs i matematikk 1P/PY for elevar som har 1 eller IV i faget.

 

Sommarskulen er eit gratis tilbod til deg som har stryk eller ikkje vurdering (IV) til eksamen eller standpunkt. 

Undervisninga starter torsdag 16. juni, og slutter med eksamen onsdag 29. juni. Tilbodet gjeld elevar, tidlegare elevar og lærlingar.

Til toppen