Ein lærar ved Bryne vidaregåande skule fekk i går, 21. desember, bekrefta smitte av covid-19.

 

 

 

Ein lærar ved Bryne vidaregåande skule har i dag fått bekrefta smitte av covid-19.

 

 

Bryne vgs. har til no hatt 3 smittetilfelle av covid-19 på skulen. Ingen av dei 3 har blitt smitta av kvarandre og dei har ikkje blitt smitta på skulen. Det er heller ingen av dei smitta som har smitta andre på skulen, slik vi veit om i dag.

Ein elev ved skulen har i dag, 15. desember, fått påvist smitte av covid-19.

 

 

 Ein elev i klasse 2stf har idag, 11. desember, testa positivt på covid-19. 

Snakk om sjølvmordstankar - det kan redde liv. I desember startar ein ny folkeopplysningskampanje kor målet er å førebygge sjølvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørje om sjølvmordstankar kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

 

Kvar dag i desember legg me ut ein film som viser glimt av kva som skjer på skulen.

Etter 30. november kan du som går i Vg1 ikkje lenger benytte PC-ordninga. Du kan ikkje kjøpe på ordninga neste år.

   

 

Torsdag 26. november kl 18:00 er det foreldremøte for dei som har elevar på Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram på Bryne vgs. Temaet for møtet er fagvalet elevane skal gjere for neste skuleår.

 

Dei vidaregåande skulane i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som seier kva for smitteverntiltak dei skal følge. Det betyr skjerpa krav til hygiene og avstand.

Til toppen