Alle elevar må ha eigen datamaskin. Vi tilbyr støtte til kjøp av maskinar gjennom PC-ordninga.

Ein elev fekk onsdag 9. juni påvist smitte av covid-19. Eleven var nærkontakt til ein av dei tidlegare smitta, og sat allereie i karantene.

 

Det har vore litt forvirring blant elevar som havna i ventekarantene etter smitten i russemiljøet om dei kan kome på skulen når dei venter på resultat frå test nr 2.

Smittevernlege seier at elevar som tek test nr 2 ikkje treng vere i karantene til svar foreligg

Totalt er no sju elevar på Bryne vgs. smitta av covid-19 etter smitten i russemiljøet, som vart kjent sist veke.

  

Alle som har delteke i russefeiring må testa seg. 

 

Helsesjukepleiarane og rådgjevarane på skulen vil oppmuntre Brynerussen til å inkludere kvarandre i tida framover.

 

I helga har alle røyra på skulen blitt reinsa.

Det kan difor vere litt luft i røyra, og vatnet kan vere litt uklart dei neste dagane.

Dette er ikkje farleg. Du kan la vatnet renne litt i vasken før bruk.

 

  

Går du i 10. klasse? Skal du begynne på vidaregåande til hausten? Skaff deg eit forsprang på alle dei andre.

No kan du bli kjend med den nye skulen, møte nokon av lærarane og nokon av dei nye klassekameratane dine.

 

 


 

Rogaland fylkeskommune tilbyr i juni gratis sommarskule for deg som har stryk eller ikkje vurdering (IV) til eksamen eller standpunkt. Tilbodet er for elevar, tidlegare elevar og lærlinger som har fullført faget.

Tre elevar frå skulen har vunne landsfinalen i konkurransen International Language Competition 2021.   

 

 

 

Til toppen