Elevundersøkinga er ei årleg undersøking, der du som elev får seie di meining om læring og trivsel i skulen. Svara dine vert brukte av skulen og fylkeskommunen for å gjere skulen betre. 

Denne hausten har alle klassane på vg1 vore på klassemiljøturar, for å bli betre kjende, og for å leggje grunnlag for gode klassemiljø.

Elevane på Bryne vgs. skal delta i Operasjon Dagsverk (OD) torsdag 3.november. OD-dagen i år er dedikert til å framheve psykisk helse for ungdom i Uganda.

 

Alle kan få utstyrsstipend, men du må søke. Du skal ikkje betale tilbake stipendet. Du kan få inntil 4603,- for eit heilt år.

 

Elevar på vg2 yrkesfag får tilbod om vaksine mot hjernehinnebetennelse onsdag 28.9. Vaksinen koster 400 kr. Påmeldingslister er sendt ut til dei ulike klassane. 

102 lærarar ved skulen blir tatt ut i streik frå og med tysdag 13. september. 

Det er sendt ut melding i Visma til dei elevane som har rett på ny prøve/ eksamen på grunn av stryk i standpunkt våren 2022.

 

I veke 36 blir det foreldremøte for alle klassane på vg1 og vg2.

   

Velkommen tilbake til et nytt skoleår på Bryne vidaregåande skule, gleder meg til å se alle nye og gamle elever. 

Denne hausten skal det gjerast ein del vegarbeid i området rundt skulen, og tilkomsten vil difor endre seg i løpet av perioden.

 

Til toppen