Skolene stenges for ordinær undervisning. Slik situasjonen er nå, vil skolen holdes stengt til over påske. Dette gjøres for å forhindre koronasmitte.

Bryne vgs. har elevar som er på studietur i Berlin og i Østerrike. Det blir køyrt ned bussar som vil stå klar til å køyre elevane heim dersom det ikkje går fly på laurdag. 

Avklaring frå Datatilsynet motteke i dag 10. mars klokka 15 gir skulane ny informasjon om personvern i koronatider.

Personvern

Helsing rektor

  

Har du gløymt noko på skulen? Ei jakke, ein genser, joggesko eller gymbagen?

  

Informasjon frå rektor:

Skulen held seg til info frå fylkeskommunal beredskapsgruppe når det gjeld Koronavirus.

Elever og lærere som har vært i Nord Italia og andre områder med vedvarende smitte anbefales å være hjemme i to uker etter hjemkomst.

   

Ut skuleåret vil elevar som har fråvær av helsegrunnar, sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet.

 

 

Søkjer du deg til Byggfag eller Teknikk og industriell produksjon (TIP), kan du frå hausten av velje toppidrett handball eller fotball.

 

 

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset nøye og anbefaler et ekstra fokus på gode hygienevaner for å forebygge smitte når skolene nå starter igjen etter vinterferien.

Elevane på vg2 studiespesialiserande, idrett og medium og kommunikasjon får i løpet av året fire føredrag om psykisk helse i lunsjpausen. Tittelen på denne "førelesingsrekka" er God nok lunsj.

Til toppen