Informasjon frå rektor:

Skulen held seg til info frå fylkeskommunal beredskapsgruppe når det gjeld Koronavirus.

Elever og lærere som har vært i Nord Italia og andre områder med vedvarende smitte anbefales å være hjemme i to uker etter hjemkomst.

   

Ut skuleåret vil elevar som har fråvær av helsegrunnar, sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet.

 

 

Søkjer du deg til Byggfag eller Teknikk og industriell produksjon (TIP), kan du frå hausten av velje toppidrett handball eller fotball.

 

 

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset nøye og anbefaler et ekstra fokus på gode hygienevaner for å forebygge smitte når skolene nå starter igjen etter vinterferien.

Elevane på vg2 studiespesialiserande, idrett og medium og kommunikasjon får i løpet av året fire føredrag om psykisk helse i lunsjpausen. Tittelen på denne "førelesingsrekka" er God nok lunsj.

Det nye coronaviruset har ikkje kome til Noreg, men me er i høgsesongen for influensa. Det er difor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkinga, slik at helsetenesta kan ha betre kapasitet til å handtere dei som i framtida eventuelt blir smitta med coronavirus.

 

Det er du som må velge, men me hjelper deg på vegen. No er tida inne for å søke skuleplass. Husk søknadsfristen 2. mars.

Oppdatert informasjon om truslar om skoleskyting

Eg viser til informasjon på heimesider og sms-varsling til elevar og lærarar om å møte på skulen. Politiet har vurdert situasjonen til oppringingar på Bryne vgs og ei rekke andre skular i distriktet i dag og i går, samt fleire skular rundt om i landet dei siste vekene.

 

Rådgiver vil være tilgjengelig for dere som trenger hjelp til å søke læreplass og studieplass ved universitet og/eller høgskole. Vi har satt av 2 dager.

 

 

Til toppen