Ope hus torsdag 25. januar Kl. 17.00 – 19.00 

Ungdomsskuleelevar med foreldre/føresette og dei som vurderer vaksenopplæring vert inviterte til:

  • Presentasjon av dei einskilde utdanningsprogramma
  • Aktivitetar i klasserom og i dei ulike yrkesfaglege verkstadane
  • Snopebuå, i regi av Arbeidslivstrening, held ope
  • Stand med informasjon om skulen sine utdanningstilbod.
  • Stand med informasjon om skulen sitt opplæringstilbod til vaksne

Me håpar at mange til setje av denne ettermiddagen til eit besøk på Bryne vgs.!

Reed Foto

 

Stad og tid for dei ulike presentasjonane:

Studiespesialiserande: Auditorium A.1.040 Bygg A - 1. etg. Kl. 17:15 og 18:15

Idrettsfag: Personalkantina Bygg A - 1. etg. Kl. 17:45 og 18:15

Helse- og oppvekstfag: Auditorium A.2.040 Bygg A - 2. etg. Kl. 17:15 og 18:15

Restaurant og matfag: Klasserom B.2.018 Bygg B - 2. etg. Kl. 17:15 og 18:15

Sal, service og reiseliv: Klasserom B.2.020 Bygg B - 2. etg. Kl. 17:15 og 18:15

Bygg- og anleggsfag: Klasserom C.1.123 Bygg C – 1. etg. Kl. 17:15 og 18:15

Teknologi og industrifag: Auditorium C.1.123 Bygg C – 1.etg. Kl. 17:30 og 18:30

Reed Foto

Her kan du parkere:

Timehallen – Gratis etter kl. 17

Parkeringshus - Betaling

Bryne stadion – Betaling

Elles kort veg frå togstasjonen

 

Slik finn du oss (sjå kart under):

Bygg A og B ligg i Hetlandsgata 27/29 likesør for Forum Jæren (Høghuset).

Bygg C ligg i Trallfavegen 2 - mot Bryne stadion.

Elevar vil vere guidar, og vise veg til ulike bygg og rom.