Tilbod om vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse

På nyåret vil alle elevar på vg1 få tilbod om vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse. 

Talet på tilfelle av meningokokksjukdom i Norge er lågt, men ungdom i alderen 16-19 år har høgare risiko for smitte sammenlikna med resten av befolkninga. Folkehelseinstituttet anbefaler difor at ungdom i denne aldersgruppa vaksinerer seg. Med dagens smittesituasjon vil vaksinen mot meningokokk ACYW gi breiast dekning her i Norge. Vaksinen koster 400 kr og kan betalast med vipps eller betalingskort i samband med vaksinering. Påmeldingslister og dato for vaksinering er sende ut til klassane via kontaktlærar.

Nokre kommunar tilbyr gratis vaksinering, dette er politiske beslutningar lokalt. Elevar på Bryne vgs. som bur i Stavanger, Sola eller Sandnes kan ta kontakt med vaksinekontoret i sin kommune for gratis vaksine. Viss du ønskjer du å ta den på Bryne vgs. må du betale samme pris som dei andre elevane.

Går du på vg2 eller vg3, og er usikker på om du har tatt vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse? Då kan du sjekke på Helsenorge.no under fana vaksiner. Vaksina vil vere registrert som Meningokokk ACYW.  Viss du ikkje har tatt vaksinen tidlegare, men ønskjer å ta den no, så kan du ta kontakt med helsesykepleierne Elin Remme og Siri Stueland.

For meir informasjon om sjukdommen og vaksinering, kan du lese meir her.

Hjernehinnebetennelse (PDF, 414 kB)
 

Elin og Siri, Helsesykepleiere Bryne vgs.