Flying start 2024

Går du i 10. klasse? Skal du begynne på vidaregåande til hausten? Gjennom Flying Start kan du bli kjend med den nye skulen din, møte nokon av lærarane og nokon av dei nye klassekameratane dine. 

Flying start på Bryne vgs skal vere 15. og 16. august. Tilbodet er gratis, og skulen serverer lunsj.