Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ein oversikt over kva dagar som er fridager skuleåret 2020-2021 (vil bli oppdatert):

Skulerute 2020/2021
Månad Skulerute 2020/2021
August Første skuledag måndag 17. august
September
Oktober Haustferie måndag 5.-9. fredag oktober (veke 41)
November Planleggingsdag tysdag 10.november
Desember Siste skuledag tysdag 22. desember
Januar Første skuledag måndag 4. januar
Februar Planleggingsdag onsdag 10. februar
Mars Vinterferie måndag 1.- fredag 5. mars (veke 9). Påskeferie måndag 29. mars - måndag 5.april
April Planleggingsdag 6.april
Mai Offentleg høgtidsdag torsdag 13. mai. Fri fredag 14. mai. Offentlege høgtidsdagar måndag 17. mai og måndag 24.mai.
Juni Siste skuledag for elevar og lærarar måndag 21. juni
Skulerute
Månad Skulerute 2019/2020
August Planleggingsdag onsdag 14.-fredag 16.august. Første skuledag måndag 19.august
September
Oktober Haustferie måndag 7.-fredag 11. oktober (veke 41)
November Planleggingsdag tysdag 12.november
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20.desember
Januar Skulestart torsdag 2.januar. Siste dag i 1.termin: 17.januar
Februar Planleggingsdag onsdag 12.februar. Vinterferie: måndag 24.februar- fredag. 28.februar (veke 9)
Mars
April Påskeferie måndag 6.april-måndag 13.april (veke 15) Planleggingsdag torsdag 30.april
Mai Offentlege høgdtidsdagar: fredag 1.mai og torsdag 21.mai
Juni Offentleg høgtidsdag: måndag 1.juni. Siste skuledag for elevar og lærarar fredag 19.juni
Til toppen