Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du oversikt over kva dagar som er fridagar skuleåret  2023/2024:

Skulerute 2023/2024
Månad Skulerute 2023/24
August Første skuledag 16. august
September
Oktober Haustferie 9. - 13. oktober (veke 41)
November Planleggingsdag 14. november
Desember Siste skuledag før jul onsdag 20. desember
Januar Første skuledag etter jul onsdag 3. januar
Februar Planleggingsdag 15. februar. Vinterferie 26. februar - 1. mars (veke 9)
Mars Vinterferie 26. februar - 1.mars (veke 9). Påskeferie 25.mars - 1. april (veke 13)
April Påskeferie 25. mars - 1.april (veke 13). Første skuledag etter påske tysdag 2. april
Mai Offentlege høgtidsdagar/fri onsdag 1. mai, torsdag 9. mai, fredag 10., fredag 17. mai og måndag 20. mai
Juni Siste skuledag torsdag 20. juni