Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ein oversikt over kva dagar som er fridager skuleåret 2019-2020 og skuleåret 2020-2021 (vil bli oppdatert):

Skulerute
Månad Skulerute 2019/2020
August Planleggingsdag onsdag 14.-fredag 16.august. Første skuledag måndag 19.august
September
Oktober Haustferie måndag 7.-fredag 11-oktober (veke 41)
November Planleggingsdag tysdag 12.november
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20.desember
Januar Skulestart torsdag 2.januar. Siste dag i 1.termin: 17.januar
Februar Planleggingsdag onsdag 12.februar. Vinterferie: måndag 24.februar- fredag. 28.februar (veke 9)
Mars
April Påskeferie måndag 6.april-måndag 13.april (veke 15) Planleggingsdag torsdag 30.april
Mai Offentlege høgdtidsdagar: fredag 1.mai og torsdag 21.mai
Juni Offentlege høgtidsdag: måndag 1.juni. Siste skuledag for elevar og lærarar fredag 19.juni

 

 

Skulerute 2020/2021
Skulerute 2020/2021
Månad Skulerute 2020/2021
August Første skuledag måndag 17. august
September
Oktober Haustferie veke 41 (5.-9. oktober)
November Planleggingsdag tysdag 10.november
Desember
Januar
Februar Planleggingsdag onsdag 10. februar
Mars Vinterferie v. 9 (1.-5. mars) Påskeferie 29. mars-31. mars
April Påskeferie 1.-5.april
Mai
Juni
Til toppen