Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du oversikt over kva dagar som er fridagar skuleåret  2023/2024:

Skulerute 2023/2024
Månad Skulerute 2023/24
August Første skuledag 16. august
September
Oktober Haustferie 9. - 13. oktober (veke 41)
November Planleggingsdag 14. november
Desember Siste skuledag før jul onsdag 20. desember
Januar Første skuledag etter jul onsdag 3. januar
Februar Planleggingsdag 15. februar. Vinterferie 26. februar - 1. mars (veke 9)
Mars Vinterferie 26. februar - 1.mars (veke 9). Påskeferie 25.mars - 1. april (veke 13)
April Påskeferie 25. mars - 1.april (veke 13). Første skuledag etter påske tysdag 2. april
Mai Offentlege høgtidsdagar/fri onsdag 1. mai, torsdag 9. mai, fredag 10., fredag 17. mai og måndag 20. mai
Juni Siste skuledag torsdag 20. juni

 

Skulerute 2024/2025

Skulerute 2024/2025
Månad Skulerute 2024/2025
August Første skuledag måndag 19. august
September
Oktober Haustferie 7. – 11. oktober (Veke 41)
November Planleggingsdag tysdag 5. november
Desember Siste skuledag før jul fredag 20. desember
Januar Første skuledag etter jul fredag 3. januar
Februar Planleggingsdag onsdag 12. februar Vinterferie 24. februar – 28. februar (veke 9)
Mars
April Påskeferie 14.-21. april (veke 16)
Mai Off. høgtidsdagar/fri: torsdag 1. mai og Kristi himmelfartsdag torsdag 29. mai (Ikkje fridag fredag 30. mai pga eksamen)
Juni 2. pinsedag måndag 9. juni. Siste skuledag fredag 20. juni