Elevrådet

Klikk for stort bilde

Tillitseleven

Det skal veljast tillitselevar i alle klassar i starten av skuleåret. Tillitselevane representerer klassen i avdelingselevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærarar eller med leiinga på skulen. Han/ho har ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

Klikk for stort bilde Avdelingselevråd

Kvart utdanningsprogram har sitt avdelingselevråd. I avdelingselevrådet sit tillitselevane frå kvar klasse.

Elevrådsstyret er sett saman av leiarane i avdelingselevråda.

Bryne vgs. er medlem av Elevorganisasjonen som held kurs og støtter elevrådet med EO-fondmiddel til ulike aktivitetar. Representantar frå elevrådet deltek også på Elevtinget ein gong i året. http://elev.no/Hva-er-EO

Elevrådskurs og temadagar

Det blir arrangert kurs for tillitselevar i oppstarten av kvart skuleår,  i regi av elevrådstyret i samarbeid med EO. Her lærer tillitselevane å drive elevrådsarbeid.

I løpet av skuleåret har elevrådet to temadagar som tar opp saker som elevene er opptatt av. Målet med desse dagane er ein betre skulekvardag for alle     Klikk for stort bilde  

Kontakt

Lurer du på noko? Kontakt elevrådsleiar Ronald Alan A. Velasco.

Elevrådet har eiga Facebook-side

https://www.facebook.com/bryneelevrad/

 

Kontaktpersonar frå tilsette/leiing:

Hege Børretzen Rame

Klaus Beschel 

Til toppen