Klage på karakter

Du kan klage på eksamenskarakterar og standpunktkarakterar. Du kan òg klage på at du ikkje har fått karakter i eit fag (IV).

Føresette til elevar under 18 år har sjølvstendig klagerett.

(Du kjem nå til ei felles side for fylket)
Meir om korleis du kan klage på karakter