Særskilt tilrettelegging

Viss du treng særskilt tilrettelegging i samband med eksamen, til dømes utvida tid eller opplesing av oppgåve, må du søke om dette.