Munnleg eksamen

Viss du er elev, blir du automatisk oppmeld til munnleg eksamen.

Privatistar må melde seg opp til eksamen på Privatist

Eksamenslokale

Skulen har fleire bygg, men alle munnlege eksamenar er i bygg A (Hetlandsgata 27).

Du vil få informasjon om kva rom du skal ha eksamen i når du kjem til skulen. 

Parkering

Skulen har ikkje parkeringsplassar til dei som skal ta eksamen.

Oppmøte

Du vil få eit brev der det står kor tid du skal møte.