Skulemiljøutval

Alle vidaregåande skular skal ha eit skulemiljøutval. Både elevar og tilsette skal vera representerte, men elevane skal vera i fleirtal.

På Bryne er det fire elevar, to tilsette og ein representant frå leiargruppa med i skulemiljøutvalet.
Utvalet har to møter i året.