Karriererettleiing

Her kan du få hjelp til å velje rett utdanning og yrke. Karriererettleiarane kan gje deg informasjon om lærlingeordninga og fagbrev.

Du kan få hjelp til å bytte programfag og få informasjon om høgare utdanning og  utdanning i utlandet.  

Kven skal eg snakke med?

Kor finn eg rådgjevarane?

Alle rådgjevarane har kontor i 2.etasje i A-bygget.

Er du i tvil om utdanning og yrkesval?

Prøv denne nettsida: Karrierekompetanse (kompetansenorge.no)