Læreplasskoordinator

Gunn Dalen Håland

Gunn Dalen Håland

 

Læreplasskoordinator for HO, SSR og RM

Regionskontakt (Vg3 fagopplæring i skule)

 

Leif Olav Støle

Leif Olav Støle

 

Læreplasskoordinator for bygg og TIF

Regionskontakt (Vg3 Fagopplæring i skule)