Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta si oppgåve er å arbeide for at all ungdom som høyrer til i vår målgruppe skal få tilbod om opplæring, arbeid eller annan sysselsetting. Vi gir derfor utdannings- og yrkesveiledning.

For å ha rett til våre tenester, må du ha rett til vidaregåande opplæring og være mellom 16 og 21 år. I tillegg må eit av følgande punkter passe for deg i dette skoleåret:

  • Du har takka nei til offentleg skoletilbod.
  • Du tar ut eit venteår eller friår.
  • Du har ikkje søkt om skoleplass eller læreplass.
  • Du har slutta på skole eller i eit læreforhold.

Les meir om oppfølgingstenesta og ta kontakt