Sosialpedagogisk rådgjevar

Her kan du få råd viss du opplever vanskar i forhold til venner, familie, skulekvardag, viss du opplever sorg, eller kjenner deg aleine.

Kven skal eg snakke med?

Kor finn eg rådgjevarane?

Alle rådgjevarane har kontor i 2.etasje i A-bygget.