Spesialpedagogiske tenester

Treng du råd og rettleiing om ekstra tid på vurderingar, munnlege vurderingar i staden for skriftlege, fritak frå vurdering i sidemål eller bruk av retteprogram som Lingdys?