Spesialpedagogiske tenester

Treng du råd og rettleiing om ekstra tid på vurderingar, munnlege vurderingar i staden for skriftlege, eller treng hjelp til å søke NAV om tilgang til Lingdys?