Studieverkstad

Studieverkstaden er for deg som kan ha nytte av tilpassa undervisning i fag som til dømes norsk, engelsk, framandspråk og matematikk i delar av skuleåret. 

Målet med studieverkstaden er at du skal bestå alle faga i utdanningsprogrammet du er i gang med. 

Korleis søke plass? 

Det er faglærar som søker om plass på studieverkstaden for deg. Søknaden skal leverast til koordinatorane for studieverkstaden.

 

Kor er studieverkstaden?

Studieverkstaden held til ved biblioteket, i 2. etasje i bygg A. 

Korleis fungerer det?

Når du får plass på studieverkstaden, får du undervisning i faget på eit nivå som passar for deg.

Kanskje er det eit spesielt emne i faget du synest er vanskeleg, eller kanskje treng du hjelp til å førebu ei vurdering.

Undervisninga varer i omlag 6 veker, før du går tilbake til klassen igjen.

Lærarar på studieverkstaden:

 

Kim Hartvig

  

Kim Hartvig

Matematikk

 

 

 

Ørjan Sele Handegård

Matematikk og naturfag

 

 

Edvin Østrem

Matematikk og naturfag

Sigbjørn Fløtre

Sigbjørn Fløtre

Matematikk og naturfag

 

 

Kurt Karlsen

Kurt Karlsen

Matematikk

 

Anja Schubert

 

Anja Schubert

Tysk og fransk

Merete Bjordal

Merete Bjordal

Engelsk og spansk

 

Arna Helle

Arna Helle

Engelsk og tysk

 

 

Synnøve Levang

Norsk, engelsk og samfunnskunnskap

 

Berit Hetland Nersten

 

Berit Hetland Nersten

Norsk, engelsk, historie og samfunnskunnskap

 

   

 

Åsill Time

Engelsk 

  

 

Annika Tove Roalkvam

Annika Tove Roalkvam

Norsk, historie og samfunnskunnskap

Grethe Rognøy

Grethe Rognøy

Engelsk og samfunnskunnskap