Akademisk skriving

Pc med ei hand med penn som noterer på papir - Klikk for stort bileteKurs i akademisk skriving

I akademisk skriving vert det stilt bestemte krav til form, innhald, språk og stil.

Biblioteket tilbyr kurs i akademisk skriving. Då snakker me mellom anna om idemyldring kring eit tema, om å søke etter litteratur, om å formulere problemstilling, om oppbygging av avsnitt, om struktur, og om den røde tråden gjennom oppgåva. Sjølv om me har eigne kurs om kjeldebruk, kjem me også innom det på dette kurset.