Bokprat

Me tilbyr bokprat om ulike bøker.

Det kan vera ungdomslitteratur, nye bøker, engelsk litteratur, lettleste bøker eller fagbøker.

Me kan sjølvsagt også ha bokprat om bøker innan eit spesielt emne til dømes kulturmøte, oppvekst, krig og kjærleik.

Ein slik bokprat varer frå 45 minutt til ei heil økt, inkludert tid etter bokpraten til å finne bøker der me kan gje individuelle tips for å finne rett bok til rett lesar.