Kurs i kjeldekritikk

Å kunne vurdere kjelder kritisk er viktig i alle fag. 

Me tilbyr kurs i kjeldekritikk.

Me tilpasser kurset til fag og tema.