Nettvett

Korleis ta vare på seg sjølv og kvarandre på nett?

Me tilbyr kurs i nettvett. Der tek me mellom anna opp følgande:

  • Digitale spor​: Kva for informasjon etterlet me oss når me beveger oss rundt på nettet, og korleis blir denne informasjonen brukt? Kva vil det sei å vera i ei filterboble?
  • Å vere sosial på nett​: Korleis tar me vare på informasjon om oss sjølve? Kva er personvern? Korleis skriv me om og til kvarandre? Redaktøransvar. Nettmobbing. 
  • Bildebruk​: Kven eig eit bilete? Nudes.
  • Falske nyheiter​