Nettvett

Nettvett handler om korleis me kan ta best mogleg vare på oss sjølve, og på kvarandre når me er på nettet. 

På Bryne vgs. held bibliotekarane kurs i nettvett for alle klassane på vg1.

Der snakker me mellom anna om 

  • Digitale spor​: Kva for informasjon etterlet me oss når me beveger oss rundt på nettet, og korleis blir denne informasjonen brukt? "Filterbobla".
  • Å vere sosial på nett​: Korleis tar me vare på informasjon om oss sjølve? (Personvern). Korleis skriv me om og til kvarandre? Redaktøransvar. Mobbing. 
  • Bildebruk​: Kven eig eit bilete?
  • Falske nyheiter​

Vil du vite meir om nettvett?

Dubestemmer.no

Slettmeg.no

Nettvett.no

...eller kom på biblioteket og lån ei av desse bøkene:

 

Utstilling av bøker som handlar om nettvett - Klikk for stort bileteBøker om nettvett