PC-ordninga

Pc med ei hand med penn som noterer på papir - Klikk for stort bilete

 

 

Alle elevar må ha eigen datamaskin. Vi tilbyr støtte til kjøp av maskinar gjennom PC-ordninga.

  • Du kan velje å heller bruke din eigen datamaskin eller kjøpe andre stader så lenge maskinen er god nok til læringsarbeidet og har antivirusprogram. Då får du ikkje subsidiebeløp frå oss.
  •  Skulen gir råd om val av maskin (PDF, 126 kB) til dei ulike utdanningsprogramma, men du kan uansett bruke grunnmodell Windows på alle skular og utdanningsprogram.

 

Du kan ikkje bruke Chromebook eller nettbrett som til dømes iPad. Grunnen er at du vil få utfordringer med nettbaserte testar og eksamen. Ein del fag har dessutan spesiell programvare som krev Windows eller Mac.  

Dersom du skal gå på Bygg- og anleggsfag ønsker skulen at du kjøper PC med ekstern mus, og dersom du skal gå på Teknologi- og industrifag vil skulen at du kjøper PC fordi det blir brukt programvare som treng Windows.

Du får gratis tilgang til alt du treng av programvare på skulen, inkludert Microsoft Office 365.

Trykk på knappen under og du finn meir om  

  • Vilkår for kjøp
  • Tidspunkt og frister for å bestille
  • Modellar og prisar
  • iPad i spesialundervisninga

(Du kjem til ei felles side for fylket)

PC-ordninga