Leiinga

Leiinga ved Bryne vgs. er samansett av rektor og avdelingsleiarar.

Rektor har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen og personalansvar for avdelingsleiarane.

Avdelingsleiarane har personalansvaret for dei andre tilsette ved skulen, fagansvar og elevansvar.  

 Portrett Ingunn Folgerø - Klikk for stort bildeIngunn Folgerø   

Ingunn Folgerø

Rektor

 

E-post: ingunn.folgero@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923120 / 95240884

 Portrett Øyvind Opdal - Klikk for stort bildeØyvind Opdal  

Øyvind Opdal

Avdelingsleiar vaksenopplæring og stedfortredende rektor

 

E-post:  oyvind.opdal@skole.rogfk.no

Tlf.:        51923134  / 90962932

 

 

 Portrett Sigve Aasland - Klikk for stort bildeSigve Aasland  

Sigve Aasland

Avdelingsleiar teknikk og industriell produksjon

 

E-post: sigve.aasland@skole.rogfk.no

Tlf.:      51923131 / 47635801

 Portrett Klaus Beschel - Klikk for stort bildeKlaus Beschel  

Klaus Beschel

Avdelingsleiar idrett

 

E-post:  klaus.beschel@skole.rogfk.no

Tlf.:        51923123 / 90208727

 Portrett Randi Rønneberg Bustnes - Klikk for stort bildeRandi Rønneberg Bustnes  

Randi Rønneberg Bustnes

Avdelingsleiar framandspråk og innføringsklassar, elevansvar for studiespesialiserande vg2

 

E-post:randi.ronneberg.bustnes@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923129 / 93262504

 Portrett Per Olav Haarr - Klikk for stort bildePer Olav Haarr   

Per Olav Haarr

Avdelingsleiar fengselsundervisninga Åna fengsel

 

E-post:  per.olav.haarr@skole.rogfk.no

Tlf.:       51799175 / 90870890

 Portrett Ole Martin Hillesund - Klikk for stort bildeOle Martin Hillesund  

Ole Martin Hillesund 

Avdelingsleiar norsk, medium og kommunikasjon og elevansvar for påbyggingsklassane

 

E-post: ole.martin.hillesund@skole.rogfk.no

Tlf.:      51923125 / 92484071

 Portrett Sigbjørn Lande - Klikk for stort bildeSigbjørn Lande  

Sigbjørn Lande

Avdelingsleiar bygg- og anleggsteknikk

 

E-post:  sigbjorn.lande@skole.rogfk.no 

Tlf.:       90059953 / 51923132

 Portrett Elisabeth Helgøy Nygård - Klikk for stort bildeElisabeth Helgøy Nygård  

Elisabeth Helgøy Nygård

Avdelingsleiar helse- og oppvekst

 

E-post: elisabeth.helgoy.nygard@skole.rogkf.no

Tlf.:       51923133  / 90825064

  Portrett Annie Prestegård - Klikk for stort bildeAnnie Prestegård   

Annie Prestegård

Avdelingsleiar service og samferdsel, restaurant- og matfag, elevtenester

 

E-post:  annie.prestegaard@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923127 / 40470920

 Portrett Therese Rosseland - Klikk for stort bildeTherese Rosseland  

Therese Rosseland

Avdelingsleiar reinhald (til 31.12.2020) 

 

E-post: therese.rosseland@skole.rogfk.no

Tlf.:      51923134 / 91320784

 Portrett Gunnar Solheim - Klikk for stort bildeGunnar Solheim  

Gunnar Solheim

Avdelingsleiar realfag og elevansvar for studiespesialiserande vg3

 

E-post:  gunnar.solheim@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923130 / 98415847

 

  Klikk for stort bildeAnne Bjørg Ur Fotland 

Anne Bjørg Ur Fotland

Avdelingsleiar kvardagslivstrening (til 31.12.2020)

 

E-post: anne.bjorg.ur.fotland@skole.rogfk.no

Tlf.: 5192313545213282

 

Klikk for stort bildeRandi Hadland 

Randi Hadland

Avdelingsleiar samfunnsfag og elevansvar for studiespesialiserande vg1 

 

E-post: randi.hadland@skole.rogfk.no

Tlf::    51923124 / 92087034

Klikk for stort bildeJan Njærheim 

Jan Njærheim

Avdelingsleiar 

 

E-post: jan.njerheim@skole.rogfk.no

Tlf.: 51923159 / 97701151

Klikk for stort bildeChristina Finne 

Christina Finne

Avdelingsleiar for arbeidstrening 

 

E-post: christina.finne@skole.rogfk.no

Tlf.: 92681466

Til toppen