Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. er samansett av rektor og avdelingsleiarar.

Rektor har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen og personalansvar for avdelingsleiarane.

Avdelingsleiarane har personalansvaret for dei andre tilsette ved skulen, fagansvar og elevansvar.  

 

Ingunn Folgerø

    

Ingunn Folgerø

Rektor

 

E-post: ingunn.folgero@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923120 / 95240884

 

Øyvind Opdal

   

Øyvind Opdal

Avdelingsleiar vaksenopplæring og stedfortredende rektor

 

E-post:  oyvind.opdal@skole.rogfk.no

Tlf.:        51923127 / 90962932

 

 

Klaus Beschel

   

Klaus Beschel

Avdelingsleiar idrett

 

E-post:  klaus.beschel@skole.rogfk.no

Tlf.:        51923123 / 90208727

Rom: A.4.062

 

Randi Rønneberg Bustnes

   

Randi Rønneberg Bustnes

Avdelingsleiar med ansvar for VIS og Den kultureller skulesekken.

 

E-post:

randi.ronneberg.bustnes@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923129 / 93262504

​​

 

Christina Finne

  

Christina Finne

Avdelingsleiar for arbeidstrening 

 

E-post: christina.finne@skole.rogfk.no

Tlf.: 92681466

 

 

Katrin Kine Frostadottir

Avdelingsleiar framandspråk.

Elevansvar for studiespesialiserande vg2

 

Epost: katrin.kine.frostadottir@skole.rogfk.no

Tlf.: 91913807

Rom: A.3.063

   

Anne Bjørg Ur Fotland

 

Anne Bjørg Ur Fotland

Avdelingsleiar kvardagslivstrening

 

E-post: anne.bjorg.ur.fotland@skole.rogfk.no

Tlf.: 5192313545213282

 

Randi Hadland

  

Randi Hadland

Avdelingsleiar samfunnsfag.

Elevansvar for studiespesialiserande vg1 

 

E-post: randi.hadland@skole.rogfk.no

Tlf::    51923124 / 92087034

Rom: A.3.064

 

 

Ole Martin Hillesund

   

Ole Martin Hillesund 

Avdelingsleiar norsk.

Elevansvar for påbyggingsklassane og vg3 studiespesialiserande

 

 

E-post: ole.martin.hillesund@skole.rogfk.no

Tlf.:      51923125 / 92484071

Rom: A.4.063

    

Per Olav Haarr

 

Per Olav Haarr

Avdelingsleiar fengselsundervisninga Åna fengsel

 

E-post:  per.olav.haarr@skole.rogfk.no

Tlf.:       51799175 / 90870890

 

Sigbjørn Lande

   

Sigbjørn Lande

Avdelingsleiar bygg- og anleggsteknikk og reinhald

 

E-post:  sigbjorn.lande@skole.rogfk.no 

Tlf.:       90059953 / 51923132

Rom: C.3.228

 

Jan Njærheim

  

Jan Njærheim

Avdelingsleiar for spesialpedagogikk.

Ansvar for innføringsklassane.

 

E-post: jan.njerheim@skole.rogfk.no

Tlf.: 51923159 / 97701151

Rom: A.2.067

 

 

Elisabeth Helgøy Nygård

   

Elisabeth Helgøy Nygård

Avdelingsleiar helse- og oppvekst

 

E-post: 

elisabeth.helgoy.nygard@skole.rogkf.no

Tlf.:       51923133  / 90825064

Rom: B.3.053

  

Annie Prestegård

    

Annie Prestegård

Avdelingsleiar service og samferdsel, restaurant- og matfag, elevtenester

 

E-post:  annie.prestegaard@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923128 / 40470920

Rom: B.2.053

 

 

Gunnar Solheim

   

Gunnar Solheim

Avdelingsleiar realfag

E-post:  gunnar.solheim@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923130 / 98415847

Rom: A.3.062

 

   

Sigve Aasland

Sigve Aasland

Avdelingsleiar teknikk og industriell produksjon

 

E-post: sigve.aasland@skole.rogfk.no

Tlf.:      51923131 / 47635801

Rom: C.3.225

Til toppen