Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. er samansett av rektor og avdelingsleiarar.

Rektor har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen og personalansvar for avdelingsleiarane.

Avdelingsleiarane har personalansvaret for dei andre tilsette ved skulen, fagansvar og elevansvar.  

 Ingunn Folgerø    

Ingunn Folgerø

Rektor

 

E-post: ingunn.folgero@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923120 / 95240884

 Øyvind Opdal   

Øyvind Opdal

Avdelingsleiar vaksenopplæring og stedfortredende rektor

 

E-post:  oyvind.opdal@skole.rogfk.no

Tlf.:        51923127 / 90962932

 

 Klaus Beschel   

Klaus Beschel

Avdelingsleiar idrett

 

E-post:  klaus.beschel@skole.rogfk.no

Tlf.:        51923123 / 90208727

Rom: A.4.062

 Randi Rønneberg Bustnes   

Randi Rønneberg Bustnes

Avdelingsleiar innføringsklassar

 

E-post:

randi.ronneberg.bustnes@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923129 / 93262504

​​

Christina Finne  

Christina Finne

Avdelingsleiar for arbeidstrening 

 

E-post: christina.finne@skole.rogfk.no

Tlf.: 92681466

 

Katrin Kine Frostadottir

Avdelingsleiar framandspråk og elevansvar for studiespesialiserande vg2

 

Epost: katrin.kine.frostadottir@skole.rogfk.no

Tlf.: 91913807

Rom: A.3.063

   Anne Bjørg Ur Fotland 

Anne Bjørg Ur Fotland

Avdelingsleiar kvardagslivstrening

 

E-post: anne.bjorg.ur.fotland@skole.rogfk.no

Tlf.: 5192313545213282

Randi Hadland  

Randi Hadland

Avdelingsleiar samfunnsfag og elevansvar for studiespesialiserande vg1 

 

E-post: randi.hadland@skole.rogfk.no

Tlf::    51923124 / 92087034

Rom: A.3.064

 

 Ole Martin Hillesund   

Ole Martin Hillesund 

Avdelingsleiar norsk, medium og kommunikasjon og elevansvar for påbyggingsklassane

 

E-post: ole.martin.hillesund@skole.rogfk.no

Tlf.:      51923125 / 92484071

Rom: A.4.063

    Per Olav Haarr 

Per Olav Haarr

Avdelingsleiar fengselsundervisninga Åna fengsel

 

E-post:  per.olav.haarr@skole.rogfk.no

Tlf.:       51799175 / 90870890

 Sigbjørn Lande   

Sigbjørn Lande

Avdelingsleiar bygg- og anleggsteknikk og reinhald

 

E-post:  sigbjorn.lande@skole.rogfk.no 

Tlf.:       90059953 / 51923132

Rom: C.3.228

Jan Njærheim  

Jan Njærheim

Avdelingsleiar for spesialpedagogikk

 

E-post: jan.njerheim@skole.rogfk.no

Tlf.: 51923159 / 97701151

Rom: A.2.067

 

 Elisabeth Helgøy Nygård   

Elisabeth Helgøy Nygård

Avdelingsleiar helse- og oppvekst

 

E-post: 

elisabeth.helgoy.nygard@skole.rogkf.no

Tlf.:       51923133  / 90825064

Rom: B.3.053

  Annie Prestegård    

Annie Prestegård

Avdelingsleiar service og samferdsel, restaurant- og matfag, elevtenester

 

E-post:  annie.prestegaard@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923128 / 40470920

Rom: B.2.053

 

 Gunnar Solheim   

Gunnar Solheim

Avdelingsleiar realfag og elevansvar for studiespesialiserande vg3

 

E-post:  gunnar.solheim@skole.rogfk.no

Tlf.:       51923130 / 98415847

Rom: A.3.062

 

   Sigve Aasland 

Sigve Aasland

Avdelingsleiar teknikk og industriell produksjon

 

E-post: sigve.aasland@skole.rogfk.no

Tlf.:      51923131 / 47635801

Rom: C.3.225

Til toppen