Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. er samansett av rektor og avdelingsleiarar.

Rektor har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen og personalansvar for avdelingsleiarane.

Avdelingsleiarane har personalansvaret for dei andre tilsette ved skulen, fagansvar og elevansvar i tillegg til ei rekke administrative oppgåver.  

Øyvind Opdal

​​

Øyvind Opdal

Konstituert rektor og avdelingsleiar for vaksenopplæring 

E-post:  oyvind.opdal@skole.rogfk.no

Tlf:  51923121 / 90962932

Rom: A.2.013

Klaus Beschel

​​​​

Klaus Beschel

Avdelingsleiar for idrettsfag

Kontaktperson for elevrådet, russen og PPU-studentar. Ansvar for Erasmus+. 

E-post:  klaus.beschel@skole.rogfk.no

Tlf.:  51923123 / 90208727

Rom: A.4.062

Randi Rønneberg Bustnes

​​​​​

Randi Rønneberg Bustnes

Avdelingsleiar med ansvar for VIS 

Kontaktperson for Den Kulturelle Skulesekken.

E-post: 

randi.ronneberg.bustnes@skole.rogfk.no

Tlf.:  51923122 / 93262504

Rom: A.2.012

Inger Johanne Rosland Bøe

Inger Johanne Rosland Bøe

Avdelingsleiar for

Restaurant og matfag

Sal, service og reiseliv 

E-post:  

inger.johanne.rosland.boe@skole.rogfk.no

Tlf: 51923130 / 41208007

Rom: B.2.053

Anne Bjørg Ur Fotland

​​​​​​​​

Anne Bjørg Ur Fotland

Avdelingsleiar for kvardagslivstrening.

Elevansvar for vg1 helse- og oppvekstfag.

E-post: anne.bjorg.ur.fotland@skole.rogfk.no

Tlf.: 5192313245213282

Rom: C.3.226

 

​​​​​​

Katrin Kine Frostadottir

Katrin Kine Frostadottir

Avdelingsleiar for språk.

Elevansvar for studiespesialiserande vg2

E-post: 

katrin.kine.frostadottir@skole.rogfk.no

Tlf.: 91913807

Rom: A.3.063

Rita Varhaug Grimstad

Rita Varhaug Grimstad

Avdelingsleiar for 

Teknologi- og industrifag

Transport og logistikk

E-post: rita.varhaug.grimstad@skole.rogfk.no

Tlf: 51923133 / 41521651

Rom: C.3.225

Randi Hadland

Randi Hadland

Avdelingsleiar for samfunnsfag.

Kontaktperson for Nettskulen.

Elevansvar for studiespesialiserande vg1

E-post: randi.hadland@skole.rogfk.no

Tlf:    51923127 / 92087034

Rom: A.3.064

Ole Martin Hillesund

Ole Martin Hillesund 

Avdelingsleiar for norsk.

Elevansvar for vg3 studiespesialiserande

Ansvar for programfagsval for studiespesialiserande og påbygg vg3

E-post: ole.martin.hillesund@skole.rogfk.no

Tlf: 51923129 / 92484071

Rom: A.4.063

Per Olav Haarr

Per Olav Haarr

Avdelingsleiar for undervisning i Åna fengsel

E-post:  per.olav.haarr@skole.rogfk.no

Tlf: 51799175 / 90870890

Sigbjørn Lande

Sigbjørn Lande

Avdelingsleiar for

Bygg- og anleggsteknikk

Reinhald

E-post: sigbjorn.lande@skole.rogfk.no 

Tlf: 90059953 / 51923134

Rom: C.3.228

Jan Njærheim

Jan Njærheim

Avdelingsleiar for innføringsklassane

E-post: jan.njerheim@skole.rogfk.no

Tlf.: 51923124 / 97701151

Rom: A.2.067

Elisabeth Helgøy Nygård

​​

Elisabeth Helgøy Nygård

Avdelingsleiar for Helse- og oppvekstfag

Elevansvar for vg2 helse- og oppvekstfag

E-post: 

elisabeth.helgoy.nygard@skole.rogkf.no

Tlf.: 51923131  / 90825064

Rom: B.3.053

​​​

Karoline Olaisen

Karoline Olaisen

Avdelingsleiar for

Arbeidstrening

Elevtenester

E-post: karoline.olaisen@skole.rogfk.no

Tlf: 97790346

Rom: A.1.026

​​​​​

Vegard Aamodt

Vegard Aamodt

Avdelingsleiar for realfag

Elevansvar for påbyggsklassane

E-post: vegard.aamodt@skole.rogfk.no

Tlf:  95722420

Rom: A.3.062