Skulebygga

Undervisninga på skulen føregår i seks ulike bygg.

 

Skulebygg - Klikk for stort bileteBygg A

Bygg A

Hetlandsgata 27 ligg like sør for Høghuset og Garborgsenteret.

Programområda Studiespesialisering, Idrettsfag og Påbygg held til i dette bygget, saman med kantine, administrasjon, IKT, bibliotek og rådgjevarar. 

 

Skulebygg - Klikk for stort bileteBygg B

Bygg B

Hetlandsgata 29 ligg like ved sida av Bygg A, og er knytt saman med dette bygget med bruer i 2. og 3. etasje.

I dette bygget er det undervisningsrom for Restaurant og matfag, Service og samferdsel, Helse- og oppvekstfag, vaksenopplæring BA og RM og Innføringsklassar.

  

Skulebygg - Klikk for stort bileteBygg C

Bygg C

Trallfavegen 2 ligg like ved sida av Bygg A og B.

Her finn du undervisningslokale for Kvardagslivstrening, Bygg- og anleggsfag, Teknikk og industriell produksjon og vaksenopplæring TIF.

 

Skulebygg - Klikk for stort bileteBygg D

Bygg D (Brynehallen)

Skulegata 31. Idrettshall.

Kroppsøving og Idrettsfag har undervisning her.

Brynehallen blir også brukt ved eksamen.

Det er om lag 10 min å gå og 8 min å kjøre frå dei andre bygga til Brynehallen.

Vegbeskrivelse Brynehallen

 

 

Storhallen - Klikk for stort bileteBygg E

Bygg E (Storhallen)

Trallfavegen 6. Idrettshall, som ligg ca. 150 meter frå Bygg B.

Kroppsøving og Idrettsfag har undervisning her.

 

Skulebygg - Klikk for stort bileteBygg F

Bygg F 

Kirsten Brynes veg 30. Lokala blei tidlegare brukt av NAV Time.

Vaksenopplæringa, ein innføringsklasse og Arbeidstrening bruker desse lokala.

Bygg G

Bygg G 

Vardheivegen 56. 

Transport og logistikk, Grunnopplæring i grupper med redusert elevtal og TIF vg2 (INT) bruker desse lokala.

Bygg H

Bygg H 

Vardheivegen 60.

Vaksenopplæring byggfag bruker desse lokala.