Moglege fagval på idrettsfag

Som elev på idrettsfag på Bryne vidaregåande skule har du moglegheit til å ta enkelte realfag.

I vg2 kan du velje matematikk R1 eller S1, og du kan velje vekk eitt idrettsfag (breiddeidrett, toppidrett eller friluftsliv) og ta fysikk 1 eller biologi 1. I vg3 kan du velje å ta matematikk R2 eller biologi 1 i staden for eitt idrettsfag (breiddeidrett, toppidrett eller friluftsliv). Med R1, R2 og fysikk 1 kvalifiserer ein til å studere ved mange realfagsstudium som t.d. ingeniørfag. 

Moglege fagval på idrettsfag:  

Moglege fagval for idrettsfag
Klassetrinn Obligatoriske fagval: Valfritt programfag (5 timar):
Vg1 Matematikk 1P eller 1T Toppidrett eller breiddeidrett
Vg2 Matematikk 2P (3 timar) eller R1/S1 (5 timar) Toppidrett, breiddeidrett, friluftsliv, fysikk 1 eller biologi 1
Vg2 Toppidrett, breiddeidrett, friluftsliv, matematikk R2 eller biologi 1.
Til toppen