Påbygging til generell studiekompetanse

Ønskjer du å studere vidare etter yrkesfagleg utdanning? Påbygging til generell studiekompetanse gjer det muleg for deg å søkje opptak til dei fleste studiar ved universitet og høgskular. 

Du kan søkje om påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag.
Det er òg muleg å søkje om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev. Dette er eit utdanningsløp med færre timar og fag enn ordinær påbygging.

Påbygging til generell studiekompetanse er eit teoretisk skuleår og sett krav til eigeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag.

Kvifor velje Bryne?

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg3 påbygg

Du kan søkje påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram. Det betyr at du fortsett opplæringa for å få generell studiekompetanse.

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg

Dette tilbodet er for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller utan fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skule eit fjerde år for å få generell studiekompetanse.

Du må søkje om å gå påbygging til generell studiekompetanse, og du søkjer i Vigo.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er den same som for videregåande opplæring.

Til toppen