Teknologi og forskingslære 1 og 2

Du kan velje faga Teknologi og forskingslære 1 og 2 på Bryne.

Kvifor velje teknologi og forskningslære 1 og 2?

Teknologi og forskningslære handlar om naturvitskaplge metodar og naturvitskapen og teknologien si rolle i samfunnet. Faget skal bidra til at du kan reflektere over korleis val av metodar kan påverke forskningsresultata, og korleis dei same resultata kan brukas og misbrukas for å fremje ulike synspunkt. Faget skal gjere deg førebudd til vidare studiar og arbeidsliv knytta til realfaglege og teknologiske fagfelt.

Realfagspoeng

Teknologi og forskningslære 1: gjev 0,5 realfagspoeng.
Teknologi og forskningslære 2: gjev 0,5 realfagspoeng.

Standpunktvurdering

Teknologi og forskningslære 1: Eleven skal ha éin standpunktkarakter.
Teknologi og forskningslære 2: Eleven skal ha éin standpunktkarakter.

Eksamen

Teknologi og forskningslære 1: Eleven kan trekkast ut til ein munnleg-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Eksamen skal ha førebuingsdel.

Teknologi og forskningslære 2: Eleven kan trekkast ut til ein skriftleg eksamen eller ein munnleg-praktisk eksamen. Skriftleg eksamen blir utarbeidd og sensurert sentralt. Skriftleg eksamen skal ha førebuingstid. Munnleg-praktisk eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Munnleg-praktisk eksamen skal ha førebuingsdel.