Økonomistyring og Økonomi og leiing

Du kan velje Økonomistyring og Økonomi og leiing som programfag på Bryne.

Kvifor velje Økonomistyring og Økonomi og leiing?

Næringslivsøkonomi handlar om økonomisk styring og leiing av verksemder. Faget skal bidra til at du forstår økonomiske, etiske og miljømessige sider ved næringsverksemd. Faget skal gi deg innsikt i verksemda si rolle i samfunnet. Kompetanse i leiing og organisering av verksemder vil gi deg innsikt i demokratiske prosessar i arbeidslivet og danne grunnlag for komande studiar og arbeid.

Standpunktvurdering

Økonomistyring: Eleven skal ha ein standpunktkarakter
Økonomi og ledelse: Eleven skal ha ein standpunktkarakter

Eksamen for elevar

Økonomistyring: Eleven kan trekkast ut til ein skriftleg eller ein munnleg-praktisk eksamen. Skriftleg eksamen blir utarbeidd og sensurert sentralt. Munnleg-praktisk eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Munnleg-praktisk og skriftleg eksamen skal ha førebuingsdel.

Økonomi og leiing: Eleven kan trekkast ut til ein skriftleg eksamen eller ein munnleg-praktisk eksamen. Skriftleg eksamen blir utarbeidd og sensurert sentralt. Munnleg-praktisk eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Skriftleg og munnleg-praktisk eksamen skal ha førebuingsdel.