Generelle timeplanar for alle fag

Her er oversikt over tidspunkt for alle fag. I vedtaksbrevet frå vaksenopplæringa står det kva fag du skal ta.