Endring i fråværsreglementet ut året

Regjeringa har bestemt at fråværsreglane ikkje skal gjelde resten av skuleåret. Det vil mellom anna seie at elevar med symptom ikkje treng å gå til fastlegen for å dokumentere fråværet. 

Meir informasjon finn du på regjeringen.no

Til toppen