Foreldremøte for vg2

Me inviterer alle føresette til elevar på yrkesfag, studiespesialiserande og idrett vg2 til foreldremøte i Storstova 10. januar kl 18.00

Agenda er:

  • Russetida
  • Førebygging
  • Inkludering
  • Eventuelle 9a-saker (Jmf. paragraf 9a i opplæringslova: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjer helse, trivsel og læring) 
  • Skulen sitt ansvar og føresette sitt ansvar

Me ønskjer at de bruker lenke som er send på e-post frå kontaktlærar til påmelding, slik at me veit kven som møter.