Gje beskjed om flytting

Har du flytta i løpet av skuleåret, må du gje beskjed om dette til skulen.

Klikk for stort bilde  

Vitnemål og kompetansebevis blir sende i posten. Skulen sender også ut andre ting i posten, og det er difor viktig at me har rett adresse til deg.

Viss adressa som står i SkoleArena ikkje stemmer, kan du sende ein mail med rett adresse til bryne-vgs@skole.rogfk.no

Til toppen