Helsing frå elevrådsleiaren

Tone Lise Mjåtveit Ohma

   

 

Velkommen tilbake til et nytt skoleår på Bryne vidaregåande skule, gleder meg til å se alle nye og gamle elever. 

Bryne vgs. ønsker å være en skole der alle kan føle seg trygge, glade og lære mye. Dette året skal vi arbeide for å komme enda nærmere dette målet. 

Vi har i flere år holdt på med elevmedvirkning på skolen, og det skal vi fortsette med dette året også. Bryne vgs. ønsker å være en skole der elevene blir hørt, og derfor er det viktig at elevene sier sin mening. 

Elevrådet er elevenes organ for medvirkning. Elevrådet og de tillitsvalgte skal jobbe for elevene sitt beste, og høre på innspill, tanker og meninger som elevene kommer med. For at din skolehverdag skal bli best mulig er det viktig at du bruker de tillitsvalgte til det de er her for, å fremme elevene sine meninger. 

Som elevrådsleder håper jeg vi får et flott og normalt skoleår som er lite preget av korona og nedstenging. 

Beste hilsen Tone Lise