Informasjon om Coronaviruset

Det nye coronaviruset har ikkje kome til Noreg, men me er i høgsesongen for influensa. Det er difor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkinga, slik at helsetenesta kan ha betre kapasitet til å handtere dei som i framtida eventuelt blir smitta med coronavirus.
Helsedirektoratet har difor kome med nokre råd om korleis me skal forhalde oss til folk som me kan mistenke har dette viruset:
Til toppen